Vaše meno *
Názov firmy
Vaša e-mailová adresa *
Ulica a číslo domu *
Telefónne číslo *
PSČ a mesto *
Názov reklamovaného výrobku *
Sériové číslo
Dátum nákupu zariadenia
Číslo faktúry, alebo dodacieho listu

Presný popis závady *

Prečítal(a) som si a súhlasím s reklamačným poriadkom *